KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, PHÒNG CHỐNG NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ
TRƯỜNG TH NGUYỄN TẤT THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……../YTHĐ- NTT Thống nhất, ngày 12 tháng 11 năm 2020

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, PHÒNG CHỐNG NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC
Năm học 2020- 2021

Căn cứ thông tư liên tịch của Bộ Y tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo (Số 08/2008/TTLT- BYT- BGDĐT ngày 08 tháng 07 năm 2008)Về việc “ Hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục”.
Căn cứ vào kế hoạch y tế năm học 2020 – 2021 của trường TH Nguyễn Tất Thành.
Thực hiện theo công văn số 1808/UBND – YT ngày 11/11/2020 của Uỷ ban nhân dân thị xã Buôn hồ về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các trường học.
Để đảm bảo tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), Trường xây dựng triển khai kế hoạch VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM năm học 2020 – 2021 cụ thể như sau;
I. Mục đích, yêu cầu;
– Đảm bảo VSATTP trong trường học, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua đường thực phẩm.
– CBGV-NV, học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về VSATTP, tham gia tuyên truyền VSATTP.
– Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về VSATTP trong trường học.
II. Nội dung;
– Giáo dục cho học sinh có thói quen vệ sinh trong ăn uống thông qua các hoạt động giáo dục hàng ngày ở trường.
– Đảm bảo thực hiện các quy định về VSATTP trong chế biến thức ăn, chăm sóc học sinh.
– Căn tin trường cung cấp thức ăn cho học sinh phải đảm bảo VSATTP.
– Y tế thường xuyên triển khai phòng chống các dịch bệnh trong trường học.
– Đảm bảo vệ sinh môi trường , công trình vệ sinh sạch sẽ để phòng chống ngộ độc thức ăn.
– Triển khai “ Tháng hành động vì chất lượng VSATTP ”
III. Biện pháp;
– Tuyên truyền giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm trong CBGV- NV và học sinh thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ , buổi họp, hoạt động ngoài giờ, về thực hiện các quy định VSATTP, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh xảy ra ở động vật, gia cầm..
– Kiểm tra vệ sinh môi trường , để tạo cảnh quan môi trường luôn sạch, đẹp đảm bảo vệ sinh.
– Kiểm tra nguồn nước sạch và các công trình thoát nước để xử lý kịp thời.
– Thường xuyên kiểm tra chất lượng thực phẩm bán ở căn tin phải có nguồn gốc rõ ràng
– Giáo dục cho học sinh tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh đảm bảo an toàn thực phẩm như; giữ gìn vệ sinh trường lớp, rèn thói quen vệ sinh cá nhân và các hành vi văn minh nơi công cộng, tạo môi trường thân thiện trong trường học.
Trên đây là kế hoạch triển khai công tác vệ sinh ăn toàn thực phẩm của trường TH Nguyễn Tất Thành năm học 2020- 2021.
DUYỆT CỦA BGH NGƯỜI LẬP

Phạm Thị Yến