Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành

  • Điện thoại: 0942290816
  • Email: tomdiepdiem@gmail.com
  • Địa chỉ: Phường Thống Nhất, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk