ÔN TẬP

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thứ tư ngày 19/5/2021
TOÁN: ÔN TẬP
Bài 1:Viết số thích hợp vào ô trống:
Tổng của hai số 626 2357 3029
Hiệu của hai số 42 29 123
Số lớn
Số bé
Tóm tắt và giải bài toán sau:
Bài 2: Thư viện trường Trần Quốc Toản nhiều hơn thư viện trường Lê lợi 230 cuốn sách. Tổng số sách trong thư viện của hai trường là 8320 cuốn. Hỏi trong thư viện của mỗi trường có bao nhiêu cuốn sách?
Bài 3: Trung bình cộng của hai số là 237. Số lớn là 250. Tìm số bé?
Bài 4: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 620m. Chiều rộng kém chiều dài 40m. Tính chiều dài, chiều rộng của khu đất đó.
TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP

Bài 1: Tìm 10 từ có tiếng vui: M: vui tính
Bài 2. Tìm và điền những tiếng còn thiếu vào chỗ chấm trong các câu sau:
1/ Sông có khúc, người có ……
2/ Có ….. mới lên khôn.
3/ Tiếng … bằng mười thang thuốc bổ.
4/ …. gánh lo đi mà vui sống.
5/ Ai … ba họ, ai khó ba đời.
6/ Khổ tận … lai.
7/ Thất bại là mẹ … công
Bài 3. Viết đoạn văn tả ngoại hình của một con vật mà em yêu thích.