TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tuyên truyền an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ.
sáng ngày 26 tháng 04 năm 2021.
Trường TH Nguyễn Tất Thành phối hợp với công ty Honda Tân Văn Sỹ tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông chủ đề an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ