TUYÊN TRUYÊN PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH VÀ XÂM HẠI TRẺ EM

Lượt xem:

Đọc bài viết

sáng ngày 21 tháng 04 năm 2021.
Liên đội phối hơp cùng y tế trường TH Nguyễn Tất Thành. Tổ chức tuyên truyền phòng tránh tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em