ÔN TẬP

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thứ năm ngày 13/5/2021
TOÁN: ÔN TẬP
Bài 1: Tính:
a) : b) :
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 23 yến = ……..kg b) 30kg = …… yến
2 yến 5 kg = ….. kg 70 tạ = ….. tấn
4 tạ = ….. kg 500kg = ….. tạ
16 tấn = ….. tạ 8000kg = ….. tấn
3 tạ 15kg = …. Kg tạ = ….. kg
4 tấn 40kg = ….. kg
Bài 3: Giải bài toán:
Xe tải của ông Hiền chở 45 thùng mì sợi, mỗi thùng cân nặng 20 kg. Hỏi chiếc xe đó chở bao nhiêu tạ mì sợi?
Bài 4: Giải bài toán:
Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước, mỗi giờ chảy được bể.
a) Hỏi sau 2 giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể ?
b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng bể thì số nước còn lại là mấy phần bể?
****************************************

TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP
1. Nghe và viết vào vở bài thơ Nói ngược (Bài 34A tiết 3)
2. Xếp các từ ngữ chứa tiếng vui sau vào bốn nhóm trong bảng: vui chơi, vui lòng, góp vui, vui mừng, vui nhộn, vui sướng, vui thích, vui thú, vui tính, mua vui, vui tươi, vui vẻ, vui vui
Viết kết quả vào phiếu học tập:
a) Từ chỉ hoạt động
b) Từ chỉ cảm giác
c) Từ chỉ tính tình
d) Từ vừa chỉ tính tình vừa chỉ cảm giác
3. Chọn một từ ở hoạt động 2 và đặt câu với từ đó.

************************************************************************

Thứ sáu ngày 14/5/2021
TOÁN: ÔN TẬP
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 4 giờ = ….. phút b) 120 phút = ….. giờ
5 phút = ….. giây giờ = ….. phút
2 giờ = ….. giây 480 giây = phút
10 thế kỉ = …. năm phút = ….. giây
5 giờ 20 phút = ….. phút 700 năm = ….. thế kỉ
3 phút 7 giây = ….. giây thế kỉ = ….. năm
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 4m2 = ……… dm2 b) m2 = ………. dm2
3dm2 = ………. cm2 dm2 = ………. cm2
3m2 = ………. cm2 m2 = ………. cm2
2m2 25dm2 = ………. dm2 1500dm2 = ………. m2
5m2 20cm2 = ………. cm2 600cm2 = ………. dm2
Bài 3: Giải bài toán:
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 50m, chiều rộng 30m. trung bình cứ 1m2 ruộng đó thu được kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
****************************************
TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP
1. Đọc và trả lời câu hỏi bài Ăn “mầm đá” (Bài 34B tiết 1)
2. Trạng ngữ được in nghiêng trong mỗi cau sau trả lời câu hỏi gì?
a) Bằng món “mầm đá” độc đáo, Trạng Quỳnh đã giúp chúa Trịnh hiểu vì sao chúa thường ăn không ngon miệng.
b) Với một chiếc khăn bình dị, nhà ảo thuật đã tạo nên những tiết mục rất đặc sắc.
3. Gạch chân dưới bộ phận trạng ngữ trong mỗi câu sau:
a) Bằng giọng thân tình, thầy khuyên chúng em gắng học bài, làm bài đầy đủ.
b) Với óc quan sát tinh tế và đôi bàn tay khéo léo, người hoạ sĩ dân gian đã sáng tạo nên những bức tranh làng hồ nổi tiếng.
4. Viết đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu tả con vật mà em yêu thích, trong đó có ít nhất một câu dùng trạng ngữ.
b) Gạch dưới trạng ngữ trong câu đó.